Katalog stron internetowych

W naszej kancelarii notarialnej dokonujemy wielu czynności notarialnych opierając się o przepisy obowiązującego prawa. Między innymi sporządzamy akty notarialne, czyli dokumenty, które potwierdzają zaistnienie danej czynności prawnej, jeśli przepisy bądź też wola stron danej czynności tego wymaga. Niektóre z przepisów zastrzegają dla czynności prawnych zachowanie formy aktu notarialnego. Wtem niezachowanie danej formy może skutkować nieważnością danej prawnej czynności. Jednym z obowiązków notariusza jest przechowywanie oryginałów aktów notarialnych do pięciu lat. Kolejno akty przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego. W naszej kancelarii dokonujemy sporządzania aktów notarialnych między innymi dla: umowy sprzedaży, umowy zamiany, darowizny, umowy majątkowe oraz innych przewidzianych prawem akty.
  • Ocena: 3.7/10 (7 głosów)