Katalog stron internetowych

Firma Terra geodezja oferuje Wznowienie znaków granicznych Wznowienia znaków granicznych działki dokonujemy wszędzie tam gdzie znaki te zostały wykopane lub naruszone zaś właściciel posesji potrzebuje mieć informację o ich precyzyjnym umiejscowieniu. Przykładowo chce widzieć jak przebiega granica przy sprzedaży nieruchomości czy stawianiu ogrodzenia. Wznowienie punktów granicznych powinno być dokonane tylko na podstawie istniejących dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia punktów granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako pracę. Po otrzymaniu z PZGiK dokumentów źródłowych dotyczących przebiegu granic nieruchomości można przystąpić do pracy. Po dokonaniu analizy materiałów źródłowych dotyczących wznowienia punktów granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o pracach które będą prowadzone w danym terminie na działce przez geodetę. Z przeprowadzonych czynności wznowienia kamieni granicznych geodeta sporządza protokół, który strony zainteresowane powinny podpisać a także z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego. Warto pamiętać, że akt wznowienia znaków granicznych jest procedurą niewywołującą żadnych skutków dla stanu prawnego granic nieruchomości oraz nie rozpoczyna procedury postępowania administracyjnego ani sądowego. Jednakże są to istotne i bardzo często utrudnione technicznie prace, ponieważ geodeta musi odnaleźć miejsce położenia kamienia granicznego dokładnie w tym samym miejscu, w którym pierwotnie znajdował. By to wykonać poprawnie należy sprawdzić dokumentację działki, materiały pomiarowe a także często wykonać żmudną analizę na działce bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta korzystał nadając punktom ich właściwe położenie. Ustalenie granic działki Wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości geodeta może wykonać gdy właściciel nieruchomości nie wie jak wytyczona jest granica między działkami.
  • Ocena: 1.9/10 (8 głosów)